Som varslet den 23.1. 2021 afholder vi årets generalforsamling elektronisk. Det bliver på Teams, og der er vedhæftet en vejledning. Det bliver anderledes, end vi plejer, men det er vi jo snart vant til på mange områder. Men vi håber på, at det alligevel kommer til at forløbe ok. Det kunne sikkert også gøres på andre måder. Men vi har gjort, hvad vi kunne. Og det har i hvert fald ikke gjort det nemmere for bestyrelsen.

Men vi er ikke verdensmestre – heller - på Teams. Derfor vil der være nogle begrænsninger.

Fysisk vil formanden og dirigenten være samme sted og bruge samme computer på skift. Jan C, som står for det tekniske, vil være i samme hus med sin computer. Resten af bestyrelsen vil være hjemme hos dem selv, men vil kunne tale derfra. Der vil også være billeder af bestyrelsen, i hvert fald mens de taler. Af tekniske grunde skal alle andre deltagere have deres kamera lukket. Det samme gælder mikrofonen.

Vi har forsøgt at gøre det medsendte materiale så fyldigt, forklarende og forståeligt som muligt, men der vil naturligvis være spørgsmål. De kan stilles inden generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
og vil som udgangspunkt først blive besvaret på generalforsamlingen. Desuden vil der være mulighed for via Teams chatfunktion under generalforsamlingen at stille spørgsmål, som så vil blive besvaret. Desværre kan vi ikke styre, at man stiller spørgsmål mundtligt.

Vi kan desværre heller ikke teknisk klare afstemninger under selve generalforsamlingen. Der er derfor vedhæftet en stemmeseddel. Den kan mailes til
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller afleveres i dirigentens fysiske postkasse, Amalie Skrams Alle 7, st. Den skal være modtaget senest fredag den 26.2. Husk at skrive, hvilken ejendom stemmesedlen kommer fra og sæt navn på! Hvis det ikke fremgår, vil stemmesedlen blive erklæret ugyldig. Og husk, at der kun er én stemme pr. ejendom. Hvis nogen giver/får fuldmagt, er det naturligvis fuldmagtsgivers adresse, der skal angives, og fuldmagten skal vedlægges. Dirigenten vil derefter sammen med et stemmeudvalg tælle stemmerne op, og resultatet vil blive udsendt pr. mail. Når vi stemmer på denne måde, betyder det desværre, at der ikke vil kunne stilles ændringsforslag.

Man kan godt stemme på grundlag af det udsendte materiale, selvom man ikke deltager på Teams.

Det er dog en frygtelig masse ”desværre”. Men vi håber, at vi alligevel kan få en god generalforsamling og et godt resultat.

Bemærk: Man skal ikke forhåndstilmelde sig. Linket fremgår af den vedhæftede Vejledning.

Alle afstemninger afgøres af antallet af afgivne stemmer.

Man kan godt stemme blankt.

Regnskab_2020_revideret.pdf

Stemmeseddel.doc

Beretning_2020_VNV.pdf

Teams_vejledning.pdf

Vedtægtsændringer_indsat_i_vedtægter.pdf

Bestyrelsens_3_forslag_med_bemærkninger.pdf

Indkaldelse_og_dagsorden_VNV_GF_2021.pdf

Fuldmagt_2021.doc

Budgetforslag_2021.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv kommentar (0 Kommentar)
Bestyrelsen er, som normalt på denne tid af året, gået i gang med at planlægge årets
generalforsamling. Og det er ikke helt nemt i år. Ifølge vedtægterne skal den afholdes inden 1.
marts. Som verden ser ud lige nu, bliver det umiddelbart svært for ikke at sige umuligt.

Der kan ikke være tvivl om, at da vedtægterne blev skrevet, forudsatte man, at mødet var
fysisk. Det er urealistisk at forestille sig, at det kan lade sig gøre inden 1. marts.
Udgangspunktet er jo maks. 5 personer samlet, og selvom der er en særregel om konferencer,
hvor tilhørerne sidder ned hele tide med ansigtet vendt samme vej, som måske, måske kunne
bruges, så er der ingen lokaler at få, og desuden vil vi ikke udsætte jer for den smitterisiko,
der vil være.

Men kan vi så ikke bare udsætte generalforsamlingen. Jo, men nej. HOFOR er nu klar til snart
at gå i gang, og de skal vide, hvilken løsning VNV vælger for vores renovering vedrørende
kantsten og bort: granit og grus eller beton og asfalt. HOFORs regnbede skal jo have samme
slags kantsten, og desuden skal vores renovering af flere grunde helst ske i forlængelse af
deres anlæg.

Så bestyrelsen har besluttet at gennemføre generalforsamlingen elektronisk. Men er det ikke i
strid med det, der står ovenfor om vedtægternes forudsætning om et fysisk møde? Jo, men
hvis det kan gøres forsvarligt, så er der tale om et juridisk såkaldt sammenstød af regler, som
gør den elektroniske løsning mulig

Vi har heldigvis en kyndig mand i foreningen, der vil være i stand til at styre os igennem på
Teams eller Google meet.

Modellen ser p.t. sådan ud:

Første betingelse er naturligvis, at alle medlemmer har adgang til et elektronisk medie. Og det
har de, da VNV har mails på alle medlemmer.

Der vil være Livestreaming af bestyrelsen samt dirigent m.v. Man vil inden få tilsendt et link,
som man bare skal klikke på, når mødet starter.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen på
foreningens mail og under mødet på Teams/Google meet.

Der vil ske skriftlig afstemning i form af en i forvejen udsendt stemmeseddel, som kan
returneres på en særskilt mail eller afleveres fysisk til dirigenten i et fastsat, kortere tidsrum
efter mødet.

Så nu er I forberedt!

Vi har fastlagt GF til afholdelse den 23. februar kl. 19.30 og sender alt materiale ud senest 14
dage inden.

Thomas Kring Lauridsen
PS. Eventuelle spørgsmål skal sendes tilDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
På vegne af bestyrelsen,
Glen Voss - MA 50
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Kære nabo'er

Vedhæftet finder I information omkring den nye P ordning. 

Bemærk at ordningen træder i kraft d. 1 juni 2020.

VNV_-_brev_p-licens.pdf

VNV_-_ansøgning_om_parkeringslicens.doc

Enebrugererklaering_parkering.doc

På vegner af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Kære nabo'er

Vedhæftet er det kvartårlige blad fra Grundejeren til medlemmerne til orientering.

G.dk_Medlemsblad_nr._47_dec_2020.pdf

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 19.30 i Timotheuskirkens krypt.

Bilag er vedhæftet.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

VNV_GF_Indkaldelse_2020.pdf

2019_Revideret_regnskab.pdf

VNV_beretning_2019.pdf

Fuldmagt_2020.pdf

2020_-_Budgetforslag.pdf

Skriv kommentar (0 Kommentar)