Så har vi en kontrakt i hus på fortovsrenoveringen med STRANDER A/S.
Vores rådgiver havde inviteret 4 til udbuddet, og vi fik 4 tilbud. De fordelte sig med 2
”billige” og 2 ”dyre” med ca. 40 % forskel. Vi har valgt det næst billigste, fordi vi
syntes, de havde gjort det bedste forarbejde, og fordi de er opmærksomme på
miljøet.


Vi har besluttet at udskifte alle fliser, så vi får et ensartet udtryk over det hele.
Derudover giver det en nemmere arbejdsgang, i stedet for at nogle af fliserne skal
tages op, lægges i depot og så lægges igen. Det er acceptabelt miljømæssigt, da alle
fliser bliver genbrugt på den ene eller den anden måde. Og merprisen for nye fliser er
ikke stor.


Vi har også valgt slotsgrus, ligesom de har i VOB. Det er lidt dyrere end leret vejgrus,
men det skulle bl.a. give en mere fast overflade.
Arbejdet starter i uge 44 – dog vil skurvogne m.v. nok blive opsat før. Det er
kommunen, der bestemmer hvor.
Princippet er, at HOFOR skal være færdige med regnbedene først, og at STRANDER så
tager fortovet på den side af en vej ad gangen.
Der begyndes på Ansgars Alle og Tschernings Alle. Og hvis de kan nå det derefter
Overbys Alle lige numre frem til jul.
Så er der indlagt mulighed for vinterpause til 1.3, hvor HOFOR forventer at være
næsten færdige. STRANDER forventer i værst mulige tilfælde at være færdige i juni
måned, hvis de holder vinterpause. Men de vil tilstræbe at være meget hurtigere. Ud
over vejret, er der kort sagt den udfordring, at HOFOR/OKN skal være færdige med
regnbedene, før STRANDER kan komme til.
Asfaltentreprisen vil blive udbudt, når vi er tættere på.
OKNygaard har indgået aftale med STRANDER om, at STRANDER laver regnbedene
på Ansgars Alle for OKN, for at regnestykket kan gå op.
VNV videresender fra STRANDER løbende information til alle og særskilt til de enkelte
veje på mail. Der vil ikke ske information med sedler i postkassen.
Vedr. nye overkørsler/udvidelse af eksisterende overkørsler har vi med STRANDER
lavet en meget fordelagtig aftale. Den går basalt set ud på, at grundejeren kun
betaler merudgiften til etableringen, og at VNV afholder de udgifter, der ellers ville
have været. Det vil bl.a. sige kantsten, skæring af asfalt og bortskafning heraf,
udgravning, fjernelse af fliser og bortskafning heraf, reetablering af kørebane.
Desuden betaler VNV for brosten ud over de 2 rækker, som indtil nu har været
modellen, men kun hvis man får arbejdet lavet af STRANDER.
Fremover skal man selv betale.

Ordningen er nærmere beskrevet i en særskilt blanket.
Du skal udfylde og sende blanketten uanset om du tidligere har skrevet til bestyrelsen
om overkørsel.
Hvis man bor på Ansgars Alle eller Tschernings Alle skal VNV og Strander have
materialet senest den 29.10.2021. Frister for de øvrige veje vil fremkomme senere.

Alle spørgsmål bedes sendt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og IKKE som svar på
denne mail.
Da vi tillader os at holde efterårsferie, skal man ikke forvente svar før i uge 43!

 På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss, MA 50

OVERKØRSLER.doc

Skriv kommentar (0 Kommentar)
Bestyrelsen er, som normalt på denne tid af året, gået i gang med at planlægge årets
generalforsamling. Og det er ikke helt nemt i år. Ifølge vedtægterne skal den afholdes inden 1.
marts. Som verden ser ud lige nu, bliver det umiddelbart svært for ikke at sige umuligt.

Der kan ikke være tvivl om, at da vedtægterne blev skrevet, forudsatte man, at mødet var
fysisk. Det er urealistisk at forestille sig, at det kan lade sig gøre inden 1. marts.
Udgangspunktet er jo maks. 5 personer samlet, og selvom der er en særregel om konferencer,
hvor tilhørerne sidder ned hele tide med ansigtet vendt samme vej, som måske, måske kunne
bruges, så er der ingen lokaler at få, og desuden vil vi ikke udsætte jer for den smitterisiko,
der vil være.

Men kan vi så ikke bare udsætte generalforsamlingen. Jo, men nej. HOFOR er nu klar til snart
at gå i gang, og de skal vide, hvilken løsning VNV vælger for vores renovering vedrørende
kantsten og bort: granit og grus eller beton og asfalt. HOFORs regnbede skal jo have samme
slags kantsten, og desuden skal vores renovering af flere grunde helst ske i forlængelse af
deres anlæg.

Så bestyrelsen har besluttet at gennemføre generalforsamlingen elektronisk. Men er det ikke i
strid med det, der står ovenfor om vedtægternes forudsætning om et fysisk møde? Jo, men
hvis det kan gøres forsvarligt, så er der tale om et juridisk såkaldt sammenstød af regler, som
gør den elektroniske løsning mulig

Vi har heldigvis en kyndig mand i foreningen, der vil være i stand til at styre os igennem på
Teams eller Google meet.

Modellen ser p.t. sådan ud:

Første betingelse er naturligvis, at alle medlemmer har adgang til et elektronisk medie. Og det
har de, da VNV har mails på alle medlemmer.

Der vil være Livestreaming af bestyrelsen samt dirigent m.v. Man vil inden få tilsendt et link,
som man bare skal klikke på, når mødet starter.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen på
foreningens mail og under mødet på Teams/Google meet.

Der vil ske skriftlig afstemning i form af en i forvejen udsendt stemmeseddel, som kan
returneres på en særskilt mail eller afleveres fysisk til dirigenten i et fastsat, kortere tidsrum
efter mødet.

Så nu er I forberedt!

Vi har fastlagt GF til afholdelse den 23. februar kl. 19.30 og sender alt materiale ud senest 14
dage inden.

Thomas Kring Lauridsen
PS. Eventuelle spørgsmål skal sendes tilDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
På vegne af bestyrelsen,
Glen Voss - MA 50
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Som varslet den 23.1. 2021 afholder vi årets generalforsamling elektronisk. Det bliver på Teams, og der er vedhæftet en vejledning. Det bliver anderledes, end vi plejer, men det er vi jo snart vant til på mange områder. Men vi håber på, at det alligevel kommer til at forløbe ok. Det kunne sikkert også gøres på andre måder. Men vi har gjort, hvad vi kunne. Og det har i hvert fald ikke gjort det nemmere for bestyrelsen.

Men vi er ikke verdensmestre – heller - på Teams. Derfor vil der være nogle begrænsninger.

Fysisk vil formanden og dirigenten være samme sted og bruge samme computer på skift. Jan C, som står for det tekniske, vil være i samme hus med sin computer. Resten af bestyrelsen vil være hjemme hos dem selv, men vil kunne tale derfra. Der vil også være billeder af bestyrelsen, i hvert fald mens de taler. Af tekniske grunde skal alle andre deltagere have deres kamera lukket. Det samme gælder mikrofonen.

Vi har forsøgt at gøre det medsendte materiale så fyldigt, forklarende og forståeligt som muligt, men der vil naturligvis være spørgsmål. De kan stilles inden generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
og vil som udgangspunkt først blive besvaret på generalforsamlingen. Desuden vil der være mulighed for via Teams chatfunktion under generalforsamlingen at stille spørgsmål, som så vil blive besvaret. Desværre kan vi ikke styre, at man stiller spørgsmål mundtligt.

Vi kan desværre heller ikke teknisk klare afstemninger under selve generalforsamlingen. Der er derfor vedhæftet en stemmeseddel. Den kan mailes til
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller afleveres i dirigentens fysiske postkasse, Amalie Skrams Alle 7, st. Den skal være modtaget senest fredag den 26.2. Husk at skrive, hvilken ejendom stemmesedlen kommer fra og sæt navn på! Hvis det ikke fremgår, vil stemmesedlen blive erklæret ugyldig. Og husk, at der kun er én stemme pr. ejendom. Hvis nogen giver/får fuldmagt, er det naturligvis fuldmagtsgivers adresse, der skal angives, og fuldmagten skal vedlægges. Dirigenten vil derefter sammen med et stemmeudvalg tælle stemmerne op, og resultatet vil blive udsendt pr. mail. Når vi stemmer på denne måde, betyder det desværre, at der ikke vil kunne stilles ændringsforslag.

Man kan godt stemme på grundlag af det udsendte materiale, selvom man ikke deltager på Teams.

Det er dog en frygtelig masse ”desværre”. Men vi håber, at vi alligevel kan få en god generalforsamling og et godt resultat.

Bemærk: Man skal ikke forhåndstilmelde sig. Linket fremgår af den vedhæftede Vejledning.

Alle afstemninger afgøres af antallet af afgivne stemmer.

Man kan godt stemme blankt.

Regnskab_2020_revideret.pdf

Stemmeseddel.doc

Beretning_2020_VNV.pdf

Teams_vejledning.pdf

Vedtægtsændringer_indsat_i_vedtægter.pdf

Bestyrelsens_3_forslag_med_bemærkninger.pdf

Indkaldelse_og_dagsorden_VNV_GF_2021.pdf

Fuldmagt_2021.doc

Budgetforslag_2021.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Kære nabo'er

Vedhæftet er det kvartårlige blad fra Grundejeren til medlemmerne til orientering.

G.dk_Medlemsblad_nr._47_dec_2020.pdf

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)