Så har vi en kontrakt i hus på fortovsrenoveringen med STRANDER A/S.
Vores rådgiver havde inviteret 4 til udbuddet, og vi fik 4 tilbud. De fordelte sig med 2
”billige” og 2 ”dyre” med ca. 40 % forskel. Vi har valgt det næst billigste, fordi vi
syntes, de havde gjort det bedste forarbejde, og fordi de er opmærksomme på
miljøet.


Vi har besluttet at udskifte alle fliser, så vi får et ensartet udtryk over det hele.
Derudover giver det en nemmere arbejdsgang, i stedet for at nogle af fliserne skal
tages op, lægges i depot og så lægges igen. Det er acceptabelt miljømæssigt, da alle
fliser bliver genbrugt på den ene eller den anden måde. Og merprisen for nye fliser er
ikke stor.


Vi har også valgt slotsgrus, ligesom de har i VOB. Det er lidt dyrere end leret vejgrus,
men det skulle bl.a. give en mere fast overflade.
Arbejdet starter i uge 44 – dog vil skurvogne m.v. nok blive opsat før. Det er
kommunen, der bestemmer hvor.
Princippet er, at HOFOR skal være færdige med regnbedene først, og at STRANDER så
tager fortovet på den side af en vej ad gangen.
Der begyndes på Ansgars Alle og Tschernings Alle. Og hvis de kan nå det derefter
Overbys Alle lige numre frem til jul.
Så er der indlagt mulighed for vinterpause til 1.3, hvor HOFOR forventer at være
næsten færdige. STRANDER forventer i værst mulige tilfælde at være færdige i juni
måned, hvis de holder vinterpause. Men de vil tilstræbe at være meget hurtigere. Ud
over vejret, er der kort sagt den udfordring, at HOFOR/OKN skal være færdige med
regnbedene, før STRANDER kan komme til.
Asfaltentreprisen vil blive udbudt, når vi er tættere på.
OKNygaard har indgået aftale med STRANDER om, at STRANDER laver regnbedene
på Ansgars Alle for OKN, for at regnestykket kan gå op.
VNV videresender fra STRANDER løbende information til alle og særskilt til de enkelte
veje på mail. Der vil ikke ske information med sedler i postkassen.
Vedr. nye overkørsler/udvidelse af eksisterende overkørsler har vi med STRANDER
lavet en meget fordelagtig aftale. Den går basalt set ud på, at grundejeren kun
betaler merudgiften til etableringen, og at VNV afholder de udgifter, der ellers ville
have været. Det vil bl.a. sige kantsten, skæring af asfalt og bortskafning heraf,
udgravning, fjernelse af fliser og bortskafning heraf, reetablering af kørebane.
Desuden betaler VNV for brosten ud over de 2 rækker, som indtil nu har været
modellen, men kun hvis man får arbejdet lavet af STRANDER.
Fremover skal man selv betale.

Ordningen er nærmere beskrevet i en særskilt blanket.
Du skal udfylde og sende blanketten uanset om du tidligere har skrevet til bestyrelsen
om overkørsel.
Hvis man bor på Ansgars Alle eller Tschernings Alle skal VNV og Strander have
materialet senest den 29.10.2021. Frister for de øvrige veje vil fremkomme senere.

Alle spørgsmål bedes sendt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og IKKE som svar på
denne mail.
Da vi tillader os at holde efterårsferie, skal man ikke forvente svar før i uge 43!

 På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss, MA 50

OVERKØRSLER.doc