Bestyrelsen for VNV har underskrevet en aftale med HOFOR om et regnbedsprojekt – i overensstemmelse med principperne i Swecos projektforslag, som blev fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling d. 16. maj 2017.
 
HOFOR har oplyst, at 23 af de 27 foreninger, der deltog, har gjort det samme, og HOFOR er gået i gang med at gennemgå og prioritere projekterne. Så vidt vi ved, vil HOFOR starte med et lille projekt for at samle erfaringer, og det er vores ikke.
 
Vi er på den ene side interesserede i, at vores projekt gennemføres snarest, fordi vores veje er så dårlige, som de er. På den anden side har vi p.t. slet ikke penge nok til en samtidig samlet renovering af veje og fortove. Det har vi meddelt HOFOR og forsigtigt forslået foråret 2019, som et passende tidspunkt. Så er der 2 gange betaling af kontingent mere i kassen og mulighed for ekstraopkrævning á to gange, hvilket nok bliver nødvendigt. Og så fortsætter vi med patchwork-modellen og helt nødvendige lapninger indtil videre.
 
På det praktiske plan vil første skridt være, at HOFOR får foretaget boreprøver. Swecos projekt er baseret på oplysninger fra eksisterende kort m.v., og er derfor ikke tilstrækkelige eller nødvendigvis korrekte. Desuden er f.eks. nogle af regnbedene tegnet i eksisterende indkørsler, som bare ikke er på kortet. Og det skal naturligvis også rettes i det endelige projekt.
 
Men før boreprøverne er gennemført, kan vi altså ikke være helt sikre på, at det bliver til noget.
Vi vil orientere løbende, når der sker noget nyt. Og så snart vi modtager det endelige projekt, vil det blive udsendt til alle. Som det fremgår af referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, har vi noteret de indsigelser m.v., der fremkom der, og man kan altid kontakte os, så vi kan give det videre til HOFOR.
 
Jeg har tilfældigvis set et ”prøveprojekt”, som jeg synes så godt ud. Det var Møllebakken, 2700 Brønshøj. Der er 4 regnbede med hver sin beplantning, og en beboer har fortalt mig, at de ikke har haft vand i kælderen siden.
 
Flere har skrevet til os om indkørsler. På den ekstraordinære generalforsamling vedtog vi jo, at hvis regnbedsprojektet bliver gennemført, vil vi samtidigt lave parkering mellem regnbedene, og parkering forbudt i den modsatte side af vejen. Regnbedene skal placeres i vejsiden med ulige numre. Der ligger fjernvarmeledninger i den anden side, så der kan ikke ligge regnbede. I ”trekanterne” er der ikke klarhed over ledningerne placering, så der vil først ske afklaring senere. Her vil der heller ikke nødvendigvis kun kunne være parkering i den ene side.
 
For Overbys Alle er der den specielle situation, at regnbedene ikke kan ligge på vores halvdel af vejen,
men kun på VOB’s (nabogrundejerforeningen). Til gengæld er Overbys Alle så bred, at der fortsat kan være parkering i begge sider. Men der skal således indgås en aftale mellem VOB og HOFOR, for at der kan komme regnbede på Overbys Alle. Vi har ingen status på dette spørgsmål.
 
Men det ligger helt fast, at der ikke kommer til at være regnbede, hvor der er indkørsler. Hvis nogen, der har indkørsler, som de ikke ønsker at bevare, vil VNV meget gerne nedlægge dem uden beregning, når projektet går i gang. Det vil nemlig frigøre plads til parkering/regnbede, idet man ikke må parkere ud for en indkørsel. Heller ikke din egen! Der er faktisk nogen, der har fået bøder for det! Vi vil informere yderligere når/hvis regnbedsprojektet bliver aktuelt.
 
VNV har ikke nogen regler om etablering af indkørsler, bortset fra at de skal opfylde kommunens krav.
Der skal søges om tilladelse hos kommunen, og det er den enkelte grundejer selv, der skal gøre det og for egen regning. Så hvis du vil have en indkørsel, er det helt op til dig selv. Især hvis du bor i den side, hvor regnbedene skal ligge, vil det nok være godt at få det gjort inden eller i hvert fald samtidigt, så der ikkekommer et regnbed der, hvor du gerne vil have din indkørsel.
 
Hvis man overvejer at få en indkørsel, vil vi, når regnbedsprojeket går i gang, gerne formidle kontakt til den entreprenør, der står for det, men ikke mere. VNV kan desværre ikke påtage sig at koordinere m.v.
 
Gadebelysning. Nu er det blevet mørkt igen. Vi opfordrer alle grundejere til at gå en tur på eget fortov, når det er mørkt og se, om der skulle være behov for at klippe hækken eller andet.
 
Thomas Kring Lauridsen
 
På vegne af bestyrelsen,
 
Glen Voss - MA 50