Kære nye beboer

Hermed en lidt information om den grundejerforening, du ved din indflytning i kvarteret er blevet medlem af.

Vedligeholdelse af vejene.

Heldigvis har man for mange år siden indset, at vejenes vedligeholdelse bedst løses i fællesskab med kvarterets øvrige grundejere, så allerede i 1916 blev der stiftet en grundejerforening, ”Valby Nye Villakvarter”, i daglig tale forkortet til VNV.

Se venligst under "Veje og fortove" i menuen til venstre omkring hvad der påhviler dig som grundejer.

Grundejerforening

Grundejerforeningen omfatter Monrads Allé, Amalie Skrams Allé, Tschernings Allé, Ansgars Allé, halvdelen af Overbys Allé, en lille del af Chresten Bergs Allé, og en del af Dronning Dagmars Allé – i alt ca 150 husnumre.

 Grundejerforeningens vigtigste opgaver var og er fortsat at varetage vejenes vedligeholdelse samt at varetage emner af fælles interesse for kvarterets beboere.

VNV info

”VNV info” om stort og småt af fælles interesse udsendes på e- mail af bestyrelsen efter behov.

Din mail adresse.

Bestyrelsen beder dig i øvrigt om at sende din mail adresse til formanden: Så vil du fremover modtage referater, VNV-info samt anden information via mail.

Hække og hegn

Normalt deler du hæk/hegn med op til 3 naboer.

Hegnbestemmelser for København.

Max højde for hækken/hegnet er 2 meter. En hæk skal altså klippes ned til minimum 180cm mindst én gang om året.

- Med mindre du og naboen bliver enige om noget andet!! (højere, lavere, ingen hæk)

Bemærk at kun træer i skel kan forlanges klippet ned efter disse regler.

Vis Hensyn

-følgende er citeret fra en tidligere udsendt VNV info:

Der er adskillige besøgende i kvarteret, der har udtrykt deres overraskelse over, at der midt i København kan være så stille og fredfyldt. Det er nok værd at bevare. At lytte til musik foregår bedst inden døre. Det er ikke sikkert naboen deler ens musiksmag, hvor god den end måtte være. Prøv også at undgå brugen af motoriserede haveredskaber og værktøjer i den allerbedste tid og det allerbedste vejr. Det er faktisk meget rarere at slå græs i gråvejr end i bagende sol, når alle naboerne netop har tændt op i grillen.

Brændeovne

Det er dejligt med en ekstra varmekilde, og røggenerne er minimale, når der fyres korrekt. Brug kun rent tørt træ.

I øvrigt kan du få information om korrekt fyring på hjemmesiden

www.fyrfornuftigt.dk

Naboovervågning

Desværre har vi af og til indbrud i kvarteret. Indbruddene kommer gerne i bølger. Ud over sikring af dit hus (lukkede kældervinduer og låste yderdøre) er det klogt at aftale opsyn med en nabo/genbo, hvis du er bortrejst.

Vær også opmærksom på personer, som tydeligvis ikke bor i kvarteret.

Skulle du alligevel få indbrud, opfordrer vi dig til, - udover selvfølgelig at kontakte politiet, at give besked til grundejerforeningens formand.

Han kan derpå sende besked til de beboere, der er tilmeldt mail listen, om at være ekstra opmærksomme.

Grundejerforeningens historie

Der er udgivet et fint lille hæfte herom i 1991, skrevet af en gruppe beboere i kvarteret

Dit eget hus` historie.

Hos Center for Byggeri på Otilliavej 1 i Valby kan du i deres arkiver se tegninger af huset og ændringer dertil igennem årene

Mangler du svar på spørgsmål i forbindelse med vejene, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Har du kommentarer til denne orientering, hører vi gerne fra dig.

Mange hilsner fra

grundejerforeningen Valby Nye Villakvarters bestyrelse