Regnskab 2013 og budget for 2014

Vedhæftet er det af generalforsamlingen godkendte regnskab for 2013 samt det gældende budget for 2014.

Regnskab 2013

Budget 2014

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss