Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet fra den ordinære generalforsamling 2017 klar.

Referat fra General forsamling 2017

Det kan tilføjes, jvnf. pkt.10 Eventuelt, at der nu er sat 'Blind vej'-skilt op ved starten af Ansgars allé - efter formand Jannes henvendelse til kommunen.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss