Så er referat, ændrede vedtægter samt vedtaget budget fra generalforsamlingen tilgængeligt:

Referat

Budget

Vedtægter

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50