Hermed vedlægges referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2019 samt nytårsbrevet fra formanden.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

vnv.zip