Hermed følger referat fra informationsmøde vedr regnbede d. 20. juni med deltagelse af HOFOR.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

VNV_info_møde_20._juni_2019.pdf