Tirsdag d. 16. februar afholdes der informationsmøde med HOFOR omkring regnbede.

I vedhæftede dokument kan ses tidsplan samt hvilke etaper projektet forløber i.

klimatilpasning_af_GF_VNV_og_GF_VOB.pdf

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50