Kære grundejer,

Herunder lidt information omkring grundejerforeningens veje og fortove.

Privat Fælleseje.

Din grund støder ud til en privat fællesvej.

Dette indebærer at vedligeholdelse og renholdelse af fortov og vej ud til midten af kørebanen påhviler dig.

Renholdelse af vejene

Som grundejer skal du selv sørge for at renholde fortov, kørebane og rendesten (og evt. sti), samt klippe levende hegn mod vej (og evt. sti) ned og ind.

Krav fra Københavns Kommune.

Det er Københavns Kommune, afdeling for Vej og Park, som sætter krav til renholdelse og vedligeholdelse.

Kommunen hæfter sig ved fremkommelighed og sikkerhed, mens vi som beboere også kan have nogle ønsker af praktisk og æstetisk art.

Grundejerforeningens bestyrelse kan derfor på fællesskabets vegne stille yderligere krav om renholdelse.

 

www.vejpark.kk.dk giver i øvrigt svar på mange andre spørgsmål.

Grus.

Grus til glatte fortove indkøbes af bestyrelsen til os alle i begyndelsen af vintersæsonen.

Gruset står i plastposer på paller rundt om i kvarteret fra december. Du er velkommen til at hente en pose hjem fra den nærmeste palle for at kunne imødegå vinterens sne og is.

Brug så lidt salt som muligt !

Den nemme adgang til grus skulle gerne minimere forbruget af salt. Salt er skidt for hundepoter, sko, planter og miljøet generelt.

Parkering

Du kan frit parkere på vejbanen i begge sider

Vejbanen er dog meget smal, så det hjælper på fremkommeligheden, hvis du kan parkere bilen/bilerne på din egen grund.

I Københavns Kommune er det ikke tilladt at parkere på fortovet.

Skader på fliser og asfalt.

Kvarterets fortove kan faktisk heller ikke modstå trykket fra tungere køretøjer: asfaltbelægningen ødelægges og fliserne knækker.

Ser du den slags skader opstå, opfordres du til at påtale det for skadevolderen samt at anmelde skaden til bestyrelsen. Noter meget gerne navn og nummerplade og tag billeder af skaden!

Hvis ikke skadevolderen findes og erkender sin erstatningspligt, må grundejerforeningen nemlig selv betale for udbedring af skaden.