Grus til vinteren

Så er vi klar til at gruse! Der står 3 paller med grus udfor henholdsvis Amalie Skrams Allé 1,  Monrads Allé 20 og hjørnet af Tschernings Allé og Ansgars Allé.
 
Det er grus uden salt, så tag det indenfor. Ellers risikerer du, at det er frosset, når du skal bruge det.
 
Og husk, at det er dit ansvar, hvis nogen falder på dit fortov eller på vejbanen ud til  midten!
 
Hent gerne en pose grus allerede nu inden sneen og frosten kommer.
 
Med venlig hilsen
VNV bestyrelsen
 
På vegne af bestyrelsen,
 
Glen Voss - MA 50
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Parkering i VNV - parkeringszone i Valby

Info fra bestyrelsen:
Bestyrelsen er opmærksom på, at de nye parkeringszoner i Valby har medført øget 'fremmed' parkering i vores område. Specielt gælder dette områderne tættest på Valby Langgade. Det er ikke noget vi direkte kan gøre noget ved - alle har ret til at parkere på vores veje.
Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og gøre opmærksom på problemet. Men hvad der måtte komme ud af dette er helt uvist.
 
Bestyrelsen har i øvrigt - ved henvendelse til kommunen - sørget for, at de gule trekanter ved vejhjørner er blevet malet op, så der ikke er tvivl om hvor tæt på hjørnerne man må parkere.
 
Så kommer der en P-vagt ud.
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 16. maj

VNV, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. maj kl. 20 i Timotheus

kirkens krypt.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Beslutningspunkt: Godkendelse af klimavejs projekt fra Hofor /Sweco

  3. Beslutningspunkt: Hvis ja til pkt. 2, beslutning om parkering jvnf. beskrivelse nedenfor

  4. Beslutningspunkt: Hastighedsbegrænsning

  5. Orientering: renovering af vejene

 

Vi har nu modtaget Hofors rådgivningsfirma Swecos skitseprojekt til, hvordan vores fællesveje kan blive til klimaveje. Projektet har været drøftet i bestyrelsen og i vejgruppen, og vi er alle enige om at gå ind for det.

Projektet skal godkendes af grundejerforeningen inden 1. juni, og det skal ligeledes godkendes af Hofor /Københavns kommune.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om, hvornår projektet i givet fald vil blive realiseret. Det afhænger af hvor mange projekter, der bliver godkendt, samt hvilken rækkefølge Hofor vælger at udføre dem.

Projektet vil være 100% finansieret af Hofor.

Det skal understreges, at dette er et engangs tilbud fra Hofor. Forkastes projektet af generalforsamlingen, vil VNV ikke senere kunne få et nyt 100% finansieret projekt.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet - og kan desuden findes på foreningens Facebookgruppe og på hjemmesiden 
http://valbynyevillakvarter.dk/

Det skal ligeledes understreges, at det er et skitseprojekt, som hvis det bliver vedtaget af os og af kommunen, senere skal laves til et konkret og detaljeret projekt.

Projektet vil medføre, at der er mindre risiko for, at vi får kloakvand og regnvand ind i husene ved skybrud. Det fjerner ikke risikoen, så det vil stadigvæk være en god ide at have en højtvandslukke og/eller nogle sandsække til kælderdøren og nedkørslen.

Vi har i samarbejdet med Sweco lagt vægt på, at projektet også skal bidrage til at løse nogle af de andre udfordringer, vi har med vores veje, herunder med parkering og hastighed. Det er planen, at der i forbindelse med anlægget af regnbedene etableres parkering i den side, hvor regnbedene er og forbud mod parkering i den anden side. Sweco har beregnet, at det vil give 120 p-pladser, når der tages højde for de indkørsler, som fremgår af kortet samt manøvrearealer. Hertil kommer, at der i foreningen er i alt 111 overkørsler fra vejbanen til fortov. Nogle af disse er ikke i brug og kan, hvis ejeren ønsker der, nedlægges og derved frigive plads til parkering på vejen. De ejendomme, der ikke har indkørsler, og for hvem det er vigtigt at kunne parkere på egen matrikel, vil kunne anlægge en overkørsel.

Samlet vurderer vi, at der kommer en bedre udnyttelse af parkeringsarealet ved kun at have parkeringen i den ene vejside, og at der vil være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Hertil kommer, at vi kan få frigjort mere kørebane så renovationsvogne, brandbiler og lignende kan komme igennem vore veje uden at skulle op over fortovene og ødelægge dem.

Endelig vil der kunne indføres hastighedsbegrænsning på 30 km/t (evt. 40) p.g.a. de bump, der etableres ved nogle af regnbedene.

Det skal igen understeges, at det er et skitseprojekt. Der er derfor naturligvis forhold, der skal afklares senere. Det gælder bl.a. den faktiske placering af vejbede og bump. Så fortvivl ikke, hvis der er tegnet et regnbed i din indkørsel. Det ved vi godt, at der er nogle steder. Det skal nok blive rettet i det endelige projekt.

Sweco har tilbudt at komme til generalforsamlingen. Det skal dog lige gå op med noget barselsorlov.

 

Hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen, er der mulighed for at stemme ved fuldmagt. Blanket i den vedhæftede indkaldelse kan anvendes.

Bestyrelsen vil på mødet også orientere om renoveringsmulighederne for vejene i øvrigt, men de afhænger jo af, hvad vi når frem til om regnbede.

Bemærk: der er kun én stemme pr matrikel. Hvis der er mere end en familie/beboer på matriklen, må man selv koordinere, Hvis vi har mailadresse til kun den ene, uddeles der ikke indkaldelse på papir til den anden.

Indkaldelse og fuldmagt

På bestyrelses vegne,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Ulovlig parkering

Ved ulovlig parkering - fx foran din indkørsel eller oppe på fortovet - kan man skrive til nedenstående mailadresse. Så kommer der en P-vagt ud!
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Kllimavejs rapport

Vedhæftet kan findes den rapport som Sweco har udarbejdet omkring klimaveje i Grundejerforeningen.

Rapport

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)