Bestyrelsen

Formand Henning Sand, Overbys Alle 38

Kasserer Claus Weppler, Ansgars Alle 9

Medlem Jeppe Mossin, Amalie Skrams Alle 24

Medlem Thomas Bertelsen, Ansgars Alle 14

Medlem Christian Ljørring, Overbys Alle 12

Suppleant Jesper Søndergaard, Amalie Skrams Alle 22

Suppleant Clara Bettina Behrmann, Monrads Alle 6

Revisor Bjart Auglend, Tschernings Alle 10

Revisor Kirsten Bynge, Amalie Skrams Alle 7

Revisorsuppleant Pelle Koppel, Amalie Skrams Alle 9

Revisorsuppleant Jørgen Wedel, Amalie Skrams alle 15