Parkeringsregler

Parkeringsregler i Valby Nye Villakvarter samt nabokvartererne.

På foreningens veje samt på tilstødende grundejer- og ejerforeningers veje (se kortet) er der en 3 timers tidsrestriktion for parkering uden beboerlicens.
Reglerne og dermed licenserne gælder i det blå, lyse blå, røde og grønne område. Det betyder, at man med beboerlicens eller gæstekort kan parkere i hele området.

Screenshot 2020 07 15 at 19.55.14

En beboerlicens er en licens tilknyttet et specifikt køretøj via nummerpladen.
Bilens ejer skal være bosiddende (have folkeregisteradresse) i området, og man kan få én licens per beboer i husstanden over 18 år. Hvis man har 2 biler, og er to personer i husstanden over 18 år, kan man altså få 2 licenser, selvom bilerne ejes af den samme person.
Har man firmabil, skal man være primærbruger og dermed kunne underskrive en enebrugererklæring, ellers er det ikke muligt af få licens til området.
For at blive registreret skal man:
– Udfylde og underskrive formularen VNV_-_ansøgning_om_parkeringslicens_v2.doc
– Scanne (eller fotografere med mobilen) formular og registreringsattest(er) del 1 og sende dem til
VNVplicens@valbynyevillakvarter.dk
– For erhvervsbiler: udfylde og indsende /aflevere enebrugererklæring (i stedet for
registreringsattest) – formularen Enebrugererklaering_parkering_VNV_ny.pdf

Når licenserne er oprettet, vil du modtage en kvittering pr. mail /sms.
Hvis du ikke har mulighed for at sende pr. mail, kan dokumenterne afleveres i postkassen på Amalie Skrams Allé 14 (Charlotte Bartholin). Husk at angive din mailadresse /mobilnr, hvis du gerne vil modtage kvittering, når licensen er oprettet.

Send i god tid inden I flytter ind, så I kan få licensen i tide. Angiv på blanketten hvornår I flytter ind.

Er du allerede beboer i kvarteret med eller uden licens, men får ny bil, så send også i god tid, og angiv dato for overtagelsen af den ny bil på blanketten. Hvis du har haft licens til en bil, du ikke mere skal have licens til, angiv da datoen for sletningen af licensen.

Vi går naturligvis ud fra, at ingen forsøger at snyde, men for en ordens skyld, skal vi gøre opmærksom på, at licenser vil blive annulleret ved snyd.

Gæster

Læs skilte, der står ved indkørsel til kvarteret og flere steder langs kvarteres veje.

 • Gæster skal sætte p-skiven og kan holde i 3 timer.
 • Ordingen følger den offentlige P-skive bekendtgørelse.
 • Man skal sætte p-skiven:
 • Mandag-fredag 0600 – 2100
 • Lørdag 0900 – 1300
 • Resten af tiden er der fri parkering.

Gæstekort

Hver husstand får 18 gæstekort om året.
Et gæstekort gælder i 24 timer – man skal med kuglepen registrere starttidspunkt og placere det synligt i forruden. Gæstekort skal benyttes i de tidsrum, hvor der ellers skal sættes p-skive.
Der må kun være et gæstekort i forruden ad gangen – husk at læse reglerne for brugen på selve
gæstekortet.

Håndværkere

For håndværkere gælder samme regler som for andre gæster. Der er dog indført følgende specielle regler:

 • Det er husejer = beboer, der søger.
 • Istandsættelsesarbejdet skal vare mere end 2 uger
 • Der skal være behov for parkering i længere tid, end det ellers er muligt.
 • Der kan kun gives tidsbegrænset licens til håndværkerbiler – som udgangspunkt i max 3 måneder
 • Der kan kun gives licens til bestemte biler.

På ansøgningsblanketten skal angives registreringsnummer samt firmanavn for hver bil.
Der kan kun gives licens til et begrænset antal biler, som udgangspunkt max 10.
Der kan som udgangspunkt kun søges én gang samlet (af hensyn til at mindske administrationsbyrden for den i vores forening, som foretager registreringerne)

Regn med en ekspeditionstid på minimum 3 dage.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Parkeringsudvalget

VNV_-_ansøgning_om_parkeringslicens_v2.doc

Enebrugererklaering_parkering_VNV_ny.pdf