Som medlem af grundejerforeningen betaler du til kontingent og vejafgift. Kontingent og vejbidrag fastsættes af den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen i 2024 har fastsat følgende beløb:

Kontingentet er kr. 100 for hele året.

Vejbidraget er 9.500 kr. årligt, der opkræves halvårligt med 4.750 kr. pr. 30. marts og 30. september

Pengene skal dække renter og afdrag på lån til fortovs- og vejrenovering smat udgifter til løbende, fælles vedligeholdelse af veje og fortove.

Betaling
Bestyrelsen opfordrer til – for din egen skyld og for at lette bestyrelsens arbejde – at du tilmelder betalingen BetalingsService, så beløbet trækkes automatisk. Det kan du gøre på to måder:
1) tag girokortet med til din bank og bed om at få betalingen tilmeldt BetalingsService
2) hvis du anvender en netbank til din betaling, kan du her tilmelde til BetalingsService. I begge tilfælde skal anvendes tre oplysninger, der fremgår af girokortet: PBS-nr: 07568231, debitorgrp: 95327 og kundenr. (= dit medlemsnr.).