Regnbede

Regnbedene langs vejene er anlagt af forsyningsselskabet HOFOR som et led i Københavns Kommunes overordnede plan for klimatilpasning. I forbindelse med hvert regnbed er der et stort faskineanlæg, der kan absorbere regnvandet og på den måde aflaste kloaksystemet og rensningsanlæggene.

Læs mere om regnbede i denne folder – Grønne_Veje_folder.pdf

Regnbedene blev etableret samtidig med et omfattende renoveringsarbejde på kvarterets veje og fortove. Regnbede og fortove blev færdige i 2023, mens der stadig mangler nyt ansfalt på flere af kvarterets veje. Asfaltarbejdet er blevet forsinket, fordi der skal trækkes store elkabler under Tschernings- og Monrads Alle og ud til Valby Langgade via Dronning Dagmars Alle.

Arbejdet med regnbede og renovering af veje og fortove har været meget langvarigt og krævet en meget stor indsats af frivillige kræfter i bestyrelsen.

Nedenfor kan du se skitser og læse materiale fra planlægningen af regnbedene og se principskitser. Vær opmærksom på, at planerne stod på i mange år og blev ændret flere gange undervejs.

Princip_regnbed_01.pdf
Princip_regnbed_03.pdf

Informationsmøde i 16. februar 2019 om regnbede

I vedhæftede dokument kan ses tidsplan samt hvilke etaper projektet forløber i.

klimatilpasning_af_GF_VNV_og_GF_VOB.pdf

Arbejdet med regnbede stod på i flere år, men i 2018-19 blev grundejerforeningen omsider præsenteret for skitser.

Her er en status oktober 2018: Status på regnbede 18-10-2018

Og her følger præsentationerne og referat fra informationsmøde med Hofors repræsentanter.

Informationsmøde om regnbede 20. juni 2019

Kære VNV’ere

Så er vi kommet endnu et skridt på vejen mod regnbede og indkalder derfor til informationsmøde torsdag den 20. juni kl. 19.30 i Timotheus Kirkens krypt.

HOFOR har et næsten, næsten færdigt projekt klar. Det betyder, at de er kommet så langt, at de har et projekt, som de tror Københavns kommune kan/vil godkende.  Så derfor er tiden inde til at høre, om vi har nogle væsentlige kommentarer. Det kunne f.eks. være, at der ligger et regnbed i min indkørsel! De har ganske vist været ude og måle op i virkeligheden, men der kan jo altid ske fejl.

På generalforsamlingen i februar var de fleste af os gladest for løsningen med regnebede over for hinanden. Det har desværre vist sig, at vejbredden og placeringen og antallet af rør og kabler under vejen, ikke gør det muligt. Så det bliver “slalom”modellen. Dog ikke på Overbys Alle, som jo er bredere. Der er til gengæld et andet problem, nemlig om VOB vil være med. Det er ikke afklaret. HOFOR har forhandlet med dem, og VOB’s bestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i august. Vi lægger et opslag på deres facebook-side om, at de er velkomne til vores møde. Hvis bor du på OBA, så kan du også invitere din genbo.    

Vedlagt kort med regnbede (5 filer). HOFOR har oplyst, at der allerede er nogle ændringer til planen.

mvh
Bestyrelsen

Referat fra informationsmøde om regnbede 20. juni 2019

Diverse forslag til placering og principdiagrammer for regnbedene

rev_a-Vejbede001.pdf
rev_a-Vejbede002.pdf
rev_a-Vejbede003.pdf
rev_a-Vejbede004.pdf
rev_a-Vejbede005.pdf

Tegninger over placering af regnbede og P-forbudszoner.

i2525-01-06-002-02-13-407.pdf 
i2525-01-06-002-02-13-405.pdf
i2525-01-06-002-02-13-207.pdf
i2525-01-06-002-02-13-206.pdf
i2525-01-06-002-02-13-205.pdf
i2525-01-06-002-02-13-203.pdf
i2525-01-06-002-02-13-204.pdf
i2525-01-06-002-02-13-202.pdf
i2525-01-06-002-02-13-201.pdf