Som medlem af grundejerforeningen betaler du til kontingent og vejafgift. Kontingentet er i 2019 kr. 100 for hele året. Vejafgiften er i 2019 kr. 6000 for hele året. Pengene skal dække udgifterne til den fælles vedligeholdelse af veje, fortove og regnvandsbrønde.

Betalling.

Bestyrelsen vil opfordre til – for din egen skyld og for at lette bestyrelsens arbejde – at du tilmelder betalingen til PBS, således at beløbet fremover trækkes automatisk. Du kan gøre dette på to måder: 1) tag girokortet med til din bank og bed om at få betalingen tilmeldt PBS 2) hvis du anvender en netbank til din betaling, kan du her tilmelde til PBS I begge tilfælde skal anvendes tre oplysninger der fremgår af girokortet: Pbs-nr: 07568231, debitorgrp: 95327 og kundenr. (= dit medlemsnr.).