Som medlem af grundejerforeningen betaler du til kontingent og vejafgift. Kontingentet er kr. 100 for hele året. Vejafgiften er fra 2022 kr. 9500 for hele året. Pengene skal dække udgifterne til den fælles vedligeholdelse af veje, fortove og regnvandsbrønde.

Betalling.

Bestyrelsen vil opfordre til – for din egen skyld og for at lette bestyrelsens arbejde – at du tilmelder betalingen til PBS, således at beløbet fremover trækkes automatisk. Du kan gøre dette på to måder: 1) tag girokortet med til din bank og bed om at få betalingen tilmeldt PBS 2) hvis du anvender en netbank til din betaling, kan du her tilmelde til PBS I begge tilfælde skal anvendes tre oplysninger der fremgår af girokortet: Pbs-nr: 07568231, debitorgrp: 95327 og kundenr. (= dit medlemsnr.).