Tirsdag d. 16. februar afholdes der informationsmøde med HOFOR omkring regnbede.

I vedhæftede dokument kan ses tidsplan samt hvilke etaper projektet forløber i.

klimatilpasning_af_GF_VNV_og_GF_VOB.pdf

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Hermed følger referat fra informationsmøde vedr regnbede d. 20. juni med deltagelse af HOFOR.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

VNV_info_møde_20._juni_2019.pdf

Skriv kommentar (0 Kommentar)
Nu har kommunen langt om længe givet den sidste tilladelse, og dermed skulle alle formalia være ryddet af vejen! 
 
HOFOR er gået i gang med at udarbejde udbud, hvilket de forventer, at de er færdige med inden for en måneds tid. Så er der en frist på 1 måned, hvor der kan bydes på opgaven. 
 
Når HOFOR har besluttet, hvilken entreprenør de vælger, kan vi gå i gang med at indhente tilbud på vej- og fortovsrenovering. Det vil ske i samarbejde med en professionel rådgiver. Der vil derefter blive indkaldt til (ekstraordinær) generalforsamling, hvor der også skal tages stilling til finansiering. Selvom vi har sparet op i længere tid, har vi ikke nok i banken til en samlet renovering.
 
Der vedhæftes til information tegninger over placeringen af regnbede samt P-forbudszoner.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Kære VNV'ere

 

Så er vi kommet endnu et skridt på vejen mod regnbede og indkalder derfor til informationsmøde torsdag den 20. juni kl. 19.30 i Timotheus Kirkens krypt.

 

HOFOR har et næsten, næsten færdigt projekt klar. Det betyder, at de er kommet så langt, at de har et projekt, som de tror Københavns kommune kan/vil godkende.  Så derfor er tiden inde til at høre, om vi har nogle væsentlige kommentarer. Det kunne f.eks. være, at der ligger et regnbed i min indkørsel! De har ganske vist været ude og måle op i virkeligheden, men der kan jo altid ske fejl.

 

På generalforsamlingen i februar var de fleste af os gladest for løsningen med regnebede over for hinanden. Det har desværre vist sig, at vejbredden og placeringen og antallet af rør og kabler under vejen, ikke gør det muligt. Så det bliver "slalom"modellen. Dog ikke på Overbys Alle, som jo er bredere. Der er til gengæld et andet problem, nemlig om VOB vil være med. Det er ikke afklaret. HOFOR har forhandlet med dem, og VOB's bestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i august. Vi lægger et opslag på deres facebook-side om, at de er velkomne til vores møde. Hvis bor du på OBA, så kan du også invitere din genbo.    

 

Vedlagt kort med regnbede (5 filer). HOFOR har oplyst, at der allerede er nogle ændringer til planen.

 

 

På gensyn den 20. juni!!

mvh

Bestyrelsen

rev_a-Vejbede001.pdf

rev_a-Vejbede002.pdf

rev_a-Vejbede003.pdf

rev_a-Vejbede004.pdf

rev_a-Vejbede005.pdf

Skriv kommentar (0 Kommentar)