Hvis du ikke kunne deltage på informationsmødet med HOFOR omkring vores regnbeds projekt, så er her muligheden for at blive opdateret.

Mødet blev nemlig optaget på Teams og kan ses herunder:

Link til video på Youtube

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)
Nu har kommunen langt om længe givet den sidste tilladelse, og dermed skulle alle formalia være ryddet af vejen! 
 
HOFOR er gået i gang med at udarbejde udbud, hvilket de forventer, at de er færdige med inden for en måneds tid. Så er der en frist på 1 måned, hvor der kan bydes på opgaven. 
 
Når HOFOR har besluttet, hvilken entreprenør de vælger, kan vi gå i gang med at indhente tilbud på vej- og fortovsrenovering. Det vil ske i samarbejde med en professionel rådgiver. Der vil derefter blive indkaldt til (ekstraordinær) generalforsamling, hvor der også skal tages stilling til finansiering. Selvom vi har sparet op i længere tid, har vi ikke nok i banken til en samlet renovering.
 
Der vedhæftes til information tegninger over placeringen af regnbede samt P-forbudszoner.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Skriv kommentar (0 Kommentar)

Tirsdag d. 16. februar afholdes der informationsmøde med HOFOR omkring regnbede.

I vedhæftede dokument kan ses tidsplan samt hvilke etaper projektet forløber i.

klimatilpasning_af_GF_VNV_og_GF_VOB.pdf

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

Skriv kommentar (0 Kommentar)

Hermed følger referat fra informationsmøde vedr regnbede d. 20. juni med deltagelse af HOFOR.

På vegne af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50

VNV_info_møde_20._juni_2019.pdf

Skriv kommentar (0 Kommentar)