Vedhæftet findes vedtægterne for VNV grundejerforening:

VNV Vedtægter

På vegner af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50