Vedhæftet findes vedtægterne for VNV grundejerforening:

VNV_vedtægter_som_ændret_30.3.2022.pdf

På vegner af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50