Vedhæftet findes vedtægterne for VNV grundejerforening:

VNV_vedtægter_som_ændret_30.3.2022.pdf

Vedtægter_-_Bilag_A_VNV-8001.pdf

Vedtægter_-_Bilag_B_VNV-8002.pdf

På vegner af bestyrelsen,

Glen Voss - MA 50